A programról

A program célja

A Program célja a legjobb önkormányzati gyakorlatok feltérképezése, és megismertetése az ország más önkormányzataival, a nemzetközi szakmai közélettel.

Az új és innovatív helyi megoldások feltérképezése, illetőleg az ilyen megoldásokat nyújtó önkormányzatok tudásának és tapasztalatának terjesztése a hasonló problémával küszködő önkormányzatok körében, a jobb közszolgáltatások biztosítása, s a településvezetésben a magasabb színvonalú teljesítmény elérése érdekében. A Program által kezdeményezett tudásátadási folyamat azonban nemcsak azokat az önkormányzatokat segíti, amelyek új megoldásokhoz jutnak, hanem azokat is, amelyek a gyakorlatokat kialakították. Hiszen a tudásátadás nemcsak írott formában, hanem nyílt napokkal és a kollégákkal való konzultáció során valósul meg. E konzultációkon kitűnő új ötleteket kaphat az átadó önkormányzat is a kialakított gyakorlatok továbbfejlesztésére.

A kiválasztott „Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok” a címmel járó díj mellett hivatalos elismerést is jelent az önkormányzatok számára, amely elismerés az önkormányzati dolgozók és helyi lakosok büszkesége lesz.

A Program hozadéka lehet az is, hogy – a helyi közösségek fejlődésének segítése érdekében – felhívja a központi kormányzat figyelmét az erős és felelősségteljes önkormányzatokra, továbbá a jobb önkormányzati feladatellátás és az innovációk támogatásának szükségességére.

A program az új globális válság miatt új lokális elemmel egészül ki: nemzetközi önkormányzati szakmai hálózatunkon keresztül más európai országok önkormányzatainak hatékony helyi válaszait, megoldásait mutatjuk be és a hazai eredményeket is népszerűsítjük.

Célunk, hogy élő tudásbázisként segíthessük az önkormányzatokat a jobb hatékonyság és új megoldások érdekben.

A program működéséről

Az Irányító Bizottság tagjai a Belügyminisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, az Autonómia Alapítvány, a Biztonságos és Élhető Városokért Egyesület, a Homo Oecologicus Alapítvány, a Kisvárosok Szövetsége, a Magyar Faluszövetség, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, az Országos Polgárőr Szövetség és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége delegáltjai. Az Irányító Bizottság munkáját a TÖOSZ által kinevezett projektmenedzser (Kolin-Sabján Katalin sabjan@toosz.hu tel.: 06304360260) segíti. Az Irányító Bizottság egyszerű többséggel dönt valamennyi felmerülő kérdésben.